یک باند پارتی‌ های مختلط شبانه منهدم شد - بهترین خبر -