اس ام اس در خواب

اس ام اس نیمه شب : نمی دونم خواب دیدم به تو پیامک دادم ، خواب بودم به تو پیامک