نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری گفت:‌ کشور انسداد ندارد و امکانات بسیاری داریم و با عدد و رقم به مردم قول می‌دهم که در سال اول دولت، تحول را با همه وجودشان احساس کنند و بعد از ۴ سال نیز تغییر در زندگی‌شان را احساس کنند.

دسترسی های سریع