اپلیکیشنِ ایرانیِ ماسک از گوگل پلی حذف شد
اپ ماسک تحریم شد
تحریم های ظالمانه علیه ایران حتی در دوران کرونا