دست خط دکترا!

دست خط دکتر ! چیزی که تو می بینی: ∮₪₩₮£ چیزی که داروخانه می خونه : آسپیرین ۵۰۰ میلی گرم

اس ام اس در خواب

اس ام اس نیمه شب : نمی دونم خواب دیدم به تو پیامک دادم ، خواب بودم به تو پیامک

آوازخوانی نیمه شب

بهترین خبر – خوش خنده تو خونه اش مهماني داشت از يكي از مهمانها خواست آواز بخونه. مهمون گفت :