دست خط دکترا!

دست خط دکتر ! چیزی که تو می بینی: ∮₪₩₮£ چیزی که داروخانه می خونه : آسپیرین ۵۰۰ میلی گرم

اس ام اس در خواب

اس ام اس نیمه شب : نمی دونم خواب دیدم به تو پیامک دادم ، خواب بودم به تو پیامک