پیام تسلیت محمود پاک نیت به مناسبت شهادت رئیس جمهور - بهترین خبر -