پرسپولیس ۱-۰ هوادار - قرمزها انتقام خود را گرفتند - بهترین خبر -