وزنه‌بردار بلغار رکورد جهان را شکست - بهترین خبر -