خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۵/۰۵/۲۶ ۱۰:۳۱
شناسه خبر : 21303

درخت رنگین کمان

بهترین خبر – نوعی درخت اوکالیپتوس که به دلیل تنه رنگارنگش به درخت رنگین کمان معروف شده است. ...

بهترین خبر – نوعی درخت اوکالیپتوس که به دلیل تنه رنگارنگش به درخت رنگین کمان معروف شده است.

سایت بهترین خبر

درخت رنگین کمان