دوشنبه, ۸ خرداد , ۱۳۹۶۱۵:۱۱:۲۰ - دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵
خشک شدن دریاچه ارومیه موضوع کتب درسی استرالیا

بهترین خبر – موضوع “خشک شدن دریاچه ارومیه” در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا بعنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن مطرح شده است.

بهترین خبر

خشک شدن دریاچه ارومیه در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا، و در تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن قرار گرفته است.

بر چسب ها:

ويژه نامه
  • IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.