برنامه تشییع و تدفین پیکر آیت‌الله رئیسی - تعطیلی سراسری روز چهارشنبه - بهترین خبر -